Och regnade det i nätter och da'r...

 
IMG_6948-2
 
Och regnade det i nätter och da'r,
så skulle jag dock ej klaga:
var droppe är som kristall så klar
klar och skön som den skönaste saga
ett spätt litet väsen, så fagert och ungt,
som sakta från molnet faller 
och glider till marken och somnar tungt
vid glittret av tusen kristaller.
- Karin Boye